Integritetspolicy

Integritetspolicy

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Pax Brygghus AB, org.nr 559091-8768, med adress stuterivägen 2, 247 47 Flyinge, är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter i enlighet med denna policy.

Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • Information om din dator, inklusive IP-adress.

 • Information om dina besök på, och din användning av, vår hemsida.

 • Information som du anger för att prenumerera på våra nyhetsbrev eller ta del av erbjudanden, till exempel ditt namn och din e-postadress.

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy. Vi kan använda din personliga information för att:

 • Göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida.

 • Skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyfte.

 • Skicka nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det.

 • Ge dig tillgång till erbjudanden och tjänster.

 • Använda statistikverktyg från tredje part för att samla information om webbesök.

 • Hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier.

Vi kommer inte att överlämna eller dela din personliga information med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Utlämning av personlig information

Vi kan komma att dela din personliga information med alla medlemmar i vår företagsgrupp där det kan anses rimligt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan också lämna ut din personliga information:

 • I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.

 • Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Internationell dataöverföring

Information som vi samlar in kan lagras och behandlas i, samt överföras mellan de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.

Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt.

Bevarande av personlig information

Detta avsnitt beskriver våra policyer för datalagring. De är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

Personlig information som vi behandlar för något eller några syften kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt för syftet eller syftena.

Informationssäkerhet

Vi kommer att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Ändringar

Vi uppdaterar denna policy vid behov. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.

Dina rättigheter

Du kan när som helst be oss uppfylla de rättigheter du har kring behandling av personlig information:

 • Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig.

 • Du kan be oss ta bort den personliga information vi har lagrat eller avsluta vår behandling av din data.

 • Du kan be oss uppdatera din data i de fall den är inaktuell eller felaktig.

Cookies

Vår hemsida använder cookies. En cookie är en fil som skickas av vår webbserver till din webbläsare och lagras av webbläsaren. Cookien skickas till servern varje gång webbläsaren begär en sida. Cookies kan antingen vara “ständiga” eller “tillfälliga”. En ständig cookie lagras av webbläsaren och förblir giltig till det av servern angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren. En tillfällig cookie raderas vid slutet av webbesöket. Cookies på vår webbplats innehåller inte personlig information.

Nedan anges namnen på de cookies vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:

 • Vi använder WordPress- och Google Analytics-cookies på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på våra webbsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka ett brev till Pax Brygghus på adressen ”Stuterivägen 2, 247 47 Flyinge” eller skicka ett mejl till Pax på info@paxbrygghus.se.

Vi använder kakor (cookies) för förbättrad funktionalitet och för att analysera användandet för att förbättra webbplatsen och din användarupplevelse.  Läs mer om hur vi använder kakor.